Tack till alla medarbetare på tillväxt- och utvecklingssektorn
och tack till Kommuncafeterian!

© 2019  TUS Wix.com

Välkommen till TUS julkalender 2019. Kalendern är för oss som jobbar på Tillväxt- och utvecklingssektorn, för att vi ska få ge varandra en bild av vad vi jobbar med.

Thomas Hanzén: Julen är här

Svar till lucka 4:

1) Inga - för ljus brinner alltid ned... 

2) Julafton